ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност

Основният предмет на дейност, към който сдружението се стреми е предоставяне на безплатна помощ за деца, юноши, родители и двойки, под формата на психологично консултиране, терапевтични групи, курсове, тренинги и други психотерапевтични дейности.

Предметът на дейност на Сдружението включва също:

  • Семейно и брачно психологично консултиране.
  • Психологично консултиране на родители.
  • Психологично консултиране на деца и юноши.
  • Психологични курсове и тренинги за родители.
  • Психологични групи за деца и/или родители.
  • Психологична работа с рефлексивен екип със семейства и/или двойки.
  • Други психологични или психотерапевтични дейности.
  • Психологични проекти, кампании и събития.

 

family-therapy

"Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно посвоему“ – Лев Толстой

"Единствената скала, за която знам, че стои стабилна, единствената институция, за която съм сигурен, че работи, е семейството.“ - Лий Якока

hands-918774_1920

"Семейството е най-важното нещо на света.“ - Принцеса Даяна

"Силата на нацията идва от целостта на дома." - Конфуций

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

За постигането на своите цели Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число:
– набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението
– осъществява консултативни срещи
– организира срещи, кампании, образователни курсове, семинари, лекции, конференции и други публични и образователни прояви;
– разработва информационни продукти и материали във връзка с
осъществяване на целите на сдружението;
– информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата
(всички видове медии);
– осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и
чужбина;

Към началото