Силвия Маринова – Психолог-консултант | Автобиография

БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ : Психолог- консултант във Варна.

Работи с МЕТОДИТЕ на:

 • ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ към Институт позитивна психотерапия, с Д-р Арно Ремерс, Член на борда на директорите на Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия, Бивш Президент на Германската Организация по Позитивна Психотерапия..
 • ПСИХОДРАМА към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия
 •  ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ (през системен и структурен подход) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия.                                                                                    

                    Познания и в:

 • ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ– Семинар: „Гещалт тепария , психодрама, системна психотерапия-среща” към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“.

Академична биография:

 Бакалавър „Психология“ –акредитирана специалност от НАОА , завършила с пълно отличие.

Защитала Дипломна работа на тема ЗА ПРИРОДАТА НА ЩАСТИЕТО: ХЕДОНИЗЪМ И/ИЛИ ЕВДЕМОНИЯ?”

Участие в студентска научна сесия ”Младеж, наука, съвременност” с доклади на тема:

 • 2016-„Интелигентност”
 • 2017-„Междуличностното привличане като част от човешкото общуване”
 • 2018-„Хедоничните аспекти на щастието– философски основи и съвременни дефиниции”

Сертифицирана в майсторски класове:  

·       Майсторски клас на тема: „Изкуството на комуникацията”

 • Майсторски клас при доц. Анна Штрахова, доцент катедра „Медицинска психология“ Южно-Уралски държавен университет на тема:

 „Психика и тяло-клинични и консултативни аспекти”.

 • Майсторски клас на тема: „Изкуството на публичната реч”

Преминати курсове, тренинги, семинари и др. :

 •  Участвала в лятно училище организирано от АБПП и получи

 удостоверение за: „Въпросът за психичната структура в детската възраст

 • Тематичен семинар на тема:”Справяне със стрес при критични инциденти.Системна антикризисна работа. Дефузия. Дебрифинг.” към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“
 • Участвала в тематичен семинар на тема: „Гещалт тепария , психодрама, системна психотерапия-среща” към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“.

 

Към началото