КАМПАНИИ

Кампании

Можете да подкрепите нашите кампании с дарение или спонсорство:

РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ IBAN: BG24BUIN95611000631125 – АЛИАНЦ БАНК

Във всички семейства, обаче се създават сложни ситуации и възникват проблеми, с които отделните членове на семейството, трудно могат да се справят. Понякога тези отношения дотолкова се усложняват, че вземат връх и семейството се разпада, а взаимоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

Рефлексивен Екип

В рамките на кампанията ще се предоставят безплатни психологически консултации с рефлексивен екип. Работата с рефлексивен екип е една изключителна възможност за семейството да се ползва от опита на трима професионалисти, тренирани в подхода на Фамилната терапия.

В семейната реалност на всяко едно семейство,в определен момент, се появява идеята за създаването на деца. Появата на нов член от семейството се отразява на всички, включени в семейната система, но най-вече на новите родители. При младите бъдещи родители, неизменно присъстват множество емоции, като една от тях е несигурността при грижата за един нов живот. От друга страна, бъдещи родители в по-зряла възраст са изправени пред това да интегрират тази толкова сериозна нова отговорност към вече изградените си животи.

Проектът „Психологична Култура“ е създаден от Сдружение „Родител-Дете“ с цел да подобри знанията и отношението на обществото ни спрямо психологичните теми и терапевтичната помощ. В хода на психологичната работа и опит, се забелязва определена неинформираност спрямо множеството различни психологични трудности, които представляват проблем за възрастни, родители, двойки и деца. Тази неинформираност се простира отвъд общите знания за проблемите и всъщност показва, че има известна неяснота относно възможностите, които психологичната помощ може да предложи за справяне с трудностите.

Към началото