КАМПАНИЯ: „Рефлексивен Екип“

Консултациите се извършват от семеен психолог, съвместно с екип (рефлексивен екип). Това е сравнително нов за България и особено за Варна метод на психотерапевтична работа със семейства и двойки, който позволява за по-кратък период, да се осъществят важни промени в семейната система. Благодарение на получаването на обратната връзка от екипа, терапевтът и семейството добиват много по-ясна и разширена представа, както за проблема, така и за неговото решение.

Важното при този тип терапевтиране са повечето гледни гледни точки и по-обхватното виждане на цялата семейна система и ситуация.

В рамките на кампанията:

 • Семейни сесии веднъж седмично,
 • Екип от семейни психолози
 • 60 минутни сесии

В рамките на кампанията ще се предоставят безплатни психологически консултации с рефлексивен екип. Работата с рефлексивен екип е една изключителна възможност за семейството да се ползва от опита на трима професионалисти, тренирани в подхода на Фамилната терапия.

По време на самата среща между семейния консултант и семейството, в същото помещение присъстват още двама семейни терапевти. Те наблюдават и слушат сесията, без да се намесват по никакъв начин, докато не бъдат поканени от водещия терапевт да се включат в сесията. Тяхното включване се изразява в кратък разговор между тях и терапевта, който семейството чува. По време на този разговор, рефлексивният екип опитва да даде метафора за семейството, нови гледни точки, нова посока за работа, нови идеи. След този разговор, семейството може да коментира чутото или да не му отдаде значение.

Някой от най-често срещаните проблеми за които се търси помощ са:

 • Отсъствие на взаиморазбиране;
 • Обиди, конфликти и разочарования;
 • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
 • Конфликти с родителите или други членове на семейството;
 • Конфликти с децата;
 • Семейни кризи;
 • Поява на разрив в отношенията;
 • Развод и раздяла;
 • Откриване на нов смисъл в живота след развод;
 • Повторен брак
 • Комуникация
 • Изневяра
 • Неразбирателство
 • Ревност
 • Сексуални проблеми
 • Pазвод/Раздяла
 • Физическа или вербална агресия
 • Девиантно поведение при деца
 • Проблеми с агресията
 • Отглеждане от един родител
 • Проблеми с училищна среда
 • И др.

Фокус Група: Семейства, Двойки, Деца, Самотни родители

Към началото