Кампания: „Родителска Среща“

В семейната реалност на всяко едно семейство,в определен момент, се появява идеята за създаването на деца. Появата на нов член от семейството се отразява на всички, включени в семейната система, но най-вече на новите родители. При младите бъдещи родители, неизменно присъстват множество емоции, като една от тях е несигурността при грижата за един нов живот. От друга страна, бъдещи родители в по-зряла възраст са изправени пред това да интегрират тази толкова сериозна нова отговорност към вече изградените си животи.

Независимо от нагласите на родителите, неизбежно се появяват трудности и въпроси, за които не винаги могат да се попитат близки и приятели. Правилната информираност относно психологическите аспекти при отглеждането на едно дете е от изключителна важност. Адекватното ранно детско развитие е основа за пълноценното израстване на децата и понататъшното им формиране като личности.

Програмата има за цел да осигури подкрепа, информация и подготовка на бъдещи родители, относно психологическо развитие на децата им. Фокусът на програмата са бъдещи родители, които очакват дете/деца, такива, които наскоро са посрещнали нов член от семейството или двойки, които тепърва желаят деца.

Основните дейности, включени в програмната рамка са подготовката и изпълнението на групови обучения за родители покриващи теми, като родителските роли, етапи на детското развитие, детски кризи и адаптивен начин за справяне с тях. Важен фокус са ефективните родителски грижи за цялостното израстване на децата в способни и пълноценно-функциониращи възрастни. Обученията включват теоретична и практическа част и са структурирани да покриват всички етапи от развитието на детето.

Някои от основните теми в програмата са:

 • Родителски роли
 • Детски кризи и етапи на развитие
 • Семейната среда и отглеждане на дете
 • Разширеното семейство
 • Пренатални особености и ефекти върху бебето
 • Ранна интервенция
 • Ранно детско развитие
 • Особености при единствено дете и близнаци
 • Потребности при децата
 • Лъжите при децата
 • Детски страхове
 • Срамежливост, нервни разстройства
 • Агресия при децата
 • Детски страхове
 • И др.

Специалистите, отговарящи за изпълнението на програмата са членове на Сдружение „Родител-Дете“. Те са висококвалифицирани психолози, обучавани в методите на Фамилната терапия от Българският Институт по индивидуална, фамилна, семейна и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“. Психолозите са сертифицирани да използват набор от психологически инструменти за ранно детско развитие, включително и DP-3 (Developmental Profile-3), една от най-успешните скали за оценка на цялостно детско развитие.

Към началото