Кампания: „Семейна Реалност“

През последните години опитът ни като специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност, както за отглеждането на здрави и щастливи деца, така и за ефективни и пълноценни личности.

Във всички семейства, обаче се създават сложни ситуации и възникват проблеми, с които отделните членове на семейството, трудно могат да се справят. Понякога тези отношения дотолкова се усложняват, че вземат връх и семейството се разпада, а взаимоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

Семейството е жива система и като такава цялото е повече от съставните му части. С други думи, то не е равно на сумата от отделните му индивиди, всеки от които действа сам за себе си, а е нещо повече. Затова системният подход във фамилната терапия не разглежда детето като „проблем“, заради който семейството търси психологична подкрепа, а по-скоро като част от семейната система, в която е възникнала някаква трудност в поведенчески или емоционален план.

Кампанията е създадена с цел да бъдат подкрепени семейства, двойки и деца, които преживяват проблеми и трудности в контекста на семейните отношения. В рамките на кампанията ще се предоставят безплатни психологически консултации. Целта ни е да подкрепим тези семейства, които иначе не биха могли да си позволят посещения при психолог, но имат нужда от семейна терапия. Кампанията не е насочена към еднократни посещения при психолог, а към продължителна работа със семейството/двойката/децата. Семейните сесии ще бъдат водени от обучени семейни системни- консултанти във Варна, които ще осигурят психологическата помощ  и семейна терапия на семействата.

Сдружение „Родител-Дете“ се стреми да подпомага хората в развитие на умения в посока разбиране и уважение на семейството като система. Общите цели на терапията могат да вдъхнат промяна и да подобрят качеството на живот.

Някои от най-често срещаните проблеми за които се търси помощ са:

 • Отсъствие на взаиморазбиране;
 • Обиди, конфликти и разочарования;
 • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
 • Конфликти с родителите или други членове на семейството;
 • Конфликти с децата;
 • Семейни кризи;
 • Поява на разрив в отношенията;
 • Развод и раздяла;
 • Откриване на нов смисъл в живота след развод;
 • Повторен брак
 • Комуникация
 • Изневяра
 • Неразбирателство
 • Ревност
 • Сексуални проблеми
 • Pазвод/Раздяла
 • Физическа или вербална агресия
 • Девиантно поведение при деца
 • Проблеми с агресията
 • Отглеждане от един родител
 • Проблеми с училищна среда
  И др.

Фокус Група: Семейства, Двойки, Деца, Самотни родители

Към началото