КАУЗА / ЦЕЛИ

За нас

Сдружение „Родител-Дете“ е неправителствена организация с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. Сдружението е основано в началото на Март месец 2019 и тепърва започва развитие на своята дейност. „Родител- Дете“ е основано от група млади професионалисти в различни сфери, като по-голяма част от основателите са обучени психолози, семейни консултанти и психотерапевти, които да подкрепят основните цели на сдружението.

Основни цели на Сдружението са:

  • Подпомагане на осъществяването на психологично консултиране на семейства, двойки и деца;

  • Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на семейства, двойки и деца;

  • Подпомагането за развитието на психологичната култура в България и отношението към психологичната помощ;

  • Развитие на психологични курсове, семинари, програми, тренинги и други подпомагащи развитието на семейства, двойки и деца.

 

През последните години опитът ни като специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност, както за отглеждането на здрави и щастливи деца, така и за ефективни и пълноценни личности.


Семейството е най-важната част от нашия живот. Често, обаче се появяват сложни ситуации и възникват проблеми, с които сами трудно можем да се справим. Понякога те дотолкова се усложняват, че вземат връх над нас и семейството се разпада, а взаимоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

Здраво семейство:

Какво е определението за семейство? Здраво семейство за нас значи, всеки член от семейството да се чувства емоционално подкрепен и разбран!

Защитено пространство:

Всеки от нас има нужда да бъде чут! В Сдружение „Родител – Дете“ създаваме едно защитено пространство за свободно споделяне.

За дарители:

Банкова сметка за дарения:
 
РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ IBAN: BG24BUIN95611000631125- АЛИАНЦ БАНК
Към началото