Общи условия

1. За Сайта

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ПРОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ , от една страна, и потребители, желаещи да получат психологична консултация от специалисти-психолози.
 2. Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършат регистрация за ползване на уеб сайта с адрес roditel-dete.com.
 3. При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 4. С извършване на регистрация на този сайт и с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия” лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.
 5. Дефиниции:
 1. РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ  Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Александър Дякович 45, за кореспонденция: e-mail: info@roditel-dete.com.
 2. Сайт: – е уеб страницата /домейн/  и неговите поддомейни, собственост на РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ .
 3. Потребител – е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва предоставяните услуги.
 4. Услуга– всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
 5. Цена на Услугата– е цената за извършване на консултация със специалист-психолог.
 6. Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителите, предоставена при регистрацията му.
 7. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
 8. Авторски права

Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права, притежавани от РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ . Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

 1. Условия за ползване
 1. РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ предлага посочените услуги след предварително записан час за консултация.
 2. РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ  запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до потребителя.

6.2. Консултация / група за взаимопомощ в Психологичен Център S.O.V.A.

 • Психологичната консултация в РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ се извършва след предварително записан час по телефона, на емайла или чрез регистрационната форма на сайта и след потвърждение от страна на РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ 
 • Клиентът е длъжен да уведоми РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ . при отмяна на час или промяна
 • Ако клиентът закъснее, консултацията се провежда в останалото време до 60мин.

РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ  си запазва правото си  да откаже да консултира клиенти или да ги допусне до група за взаимопомощ ако смята, че могат да навредят физически или психически на околните в центъра.

 1. Политика за конфиденциалност

РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ  се отнася изключително сериозно към конфиденциалността и всички служители работят за строга политика на поверителност. Нищо, което казвате на психолог в група за взаимопомощ или при консултация, няма да излезе извън услугите на РОДИТЕЛ-ДЕТЕ СДРУЖЕНИЕ , освен ако няма истинска причина да се смята, че може да сте изложени на риск, че вие можете да бъдете рискови за другите или че малолетен или уязвим възрастен може да е изложен на риск. В повечето случаи ще бъдете предварително информирани за това кой е бил свързан и защо, и кой е включен в този процес, когато е възможно.

Бъдете сигурни, че това ще се случва само при изключителни обстоятелства, при които съществува потенциален риск за човека или за други лица и / или когато това се изисква от закона.

Съгласие

Използвайки нашия уеб сайт, вие давате съгласието си за тези общи условия. Ако решим да променим правилата си, ще обявим тези промени на тази страница.

Към началото