Психологично консултиране на деца и юноши.

„Детето ни е агресивно…
Не може да се концентрира…
Не приема по-малкото дете в семейството…
Не слуша в час…
Има двойки в училище…
Бяга от вкъщи…
Има конфликти със съучениците си…
Употребява наркотици… „

Практиката в нашия център:

Опитът ни в работата с деца показва, че устойчиви и реални промени и корекции в поведението на детето (или разрешаване на конкретен проблем свързан с детето/юношата) се случват тогава, когато в процеса на терапията участват парелелно и родителите. По този начин напредъкът и резултатите постигнати по време на сесиите между детето/юношата и терапевта, успешно се пренасят в семейната система и подобряват нейното функциониране.

Нашият метод на работа е:

Първа среща- само с родителите/родителя. По време на тази среща родителите въвеждат терапевта в проблема и дават информация за детето свързана с неговия характер, поведение, навици, любими занимания и др. Попълва се Декларция за Информирано Съгласие.

Втора среща- само с детето. Тази среща запознава терепевта с детето/юношата. По време на сесията, терапевтът установява контакт с детето и започва изграждането на подходящ терапевтичен подход.

Трета среща-само с родителите, предлагане на Семеен план за работа. На тази среща терапевтът дава обратна връзка на родителите. Задава допълнителни въпроси. Предлага план за работа, честота на сесии и задава началото на терапията.

По време на терапията с детето/юношата използваме:

  • Игри
  • Рисуване
  • Оцветяване
  • Куклен театър
  • и други инструменти и техники пригодени специално за терапия  деца.

Кандидатствайте се за програмата ни „Семейна Реалност“:

тел: 0888 71 71 43 E-mail: info@roditel-dete.com

Към началото